om identiteter
på skärmen: katolik
hon reducerad till ett
tagen ur sitt livRSS 2.0