globalisering

Jag hade i uppgift i skolan att skriva en uppsats och sammanfatta globaliseringen ur några aspekter (social, ekonomisk och kulturell närmare bestämt). Jag är ingen hejare och inte direkt påläst på den process som globalisering innebär, så det var intressan att läsa lite mer om det.

Jag är knappast någon globaliseringsmotståndare, som socialister ofta förväntas vara, utan tycker att det i grund och botten är en bra process. Jag tycker den verkar skapa bra tillväxt och förhoppningsvis minska betydelsen av gränser och öka folks möjligheter att ta sig dit de vill. Jag ser dock en del ganska stora problem med det här. Dels minskar demokratins vikt. När makten överförs till pengar och kapital i än högre grad så minskar det gemensamma inflytandet, det vill säga de medellösa förlorar makt. Ett enligt mig väldigt stort problem. Nära kopplat till det är den ekonomiska fördelningen.

Globaliseringen tenderar att fördela välståndet väldigt ojämnt mellan olika grupper. Gini-koefficienterna tenderar att öka i takt med globaliseringen. Och när utbildning, välfärd och information och media dras med i samma kostnads-, vinst- och effektivitetstänkande som resten av ekonomierna kan det ge ganska drastiska effekter. Det som lönar inom de områdena är det som i slutändan kommer produceras något som kan komma att lämna svaga grupper med små, eller inga, ekonomiska medel utanför samt skapa likriktning och konformism inom information och utbildning.

Och att lämna folk utanför är något som globaliseringen gör. Alla människor får inte del utav allt det goda som globaliseringen medför. Trots all ny teknik som tillgängliggör information och globalt kulturellt utbyte, kunskap och trots den starka ekonomiska tillväxten så skapas i takt med globaliseringen en underklass bestående av människor som inte får tillgång till allt detta. Det är de fattiga arbetslösa och hemlösa i rika västländer, det är landlösa och arbetslösa, de utan tillgång på rent vatten i utvecklingsländer, de helt utan egna medel. Dessa människor lämnas helt utanför globaliseringen. De har inga medel att flytta och söka sig till bättre ställen och mycket små eller inga chanser att skapa sig ett bättre liv på plats. Dessutom som ett resultat av marknadsanpassningen av sociala sektorer så kanske det inte ens längre anses lönsamt att producera välfärd för dessa grupper. Det är reella sociala risker som globaliseringen medför.

Kommentarer
Postat av: Arktos

Ja det är som du säger. Att stoppa globaliseringen är dumt, knäppt och kontraproduktivt.

Mekanismen som skapar orättvisorna är dock den samma som funnits med sen industrialiseringen startade.

Den är som så att när produktiviteten öker så dramatiskt som vid industrialisering då är det mycket lättare att framstå som fattig. Den som inte är involverad kommer mycket mer efter. Det är det samma med globalisering. Den som inte deltar i globaliseringen kommer efter och blir relativt mycket fattigare i jämförelse med dem som blivit rikare, även om den fattigare i absoluta tal kanske blivit rikare.

Det är då man kan säga att industriella revolutionen var hemsk för att den gjorde folk fattiga, när det den faktsiskt gjorde var att möjliggöra liv, fler överlevde. Fattigdomen blev synlig då man upptäckte att levnadsvilkoren inte var statiska.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback